Nyhet!

 

1 januari 2011 upphörde Öhrfeldt Juridik och

övergick i Arbetsrättsbyrån i Stockholm AB.

 

www.arbetsrattsbyran.se

 

Öhrfeldt Juridik är en juristfirma i Stockholm som främst bedriver arbetsrättslig verksamhet. Vi erbjuder olika lösningar för arbetsgivare och organisationer men kan även bistå enskilda anställda i olika frågor. Vi biträder vid förhandling, avtalstolkning, personärenden, rådgivning, håller föredrag m.m.

 

Ta kontakt via telefon eller e-post för mer information.

 

Telefon: 08-670 65 51

Jour-telefon: 08-515 14 150

Fax: 08-519 89 153

 

Adress:

Nybrogatan 34

Box 5216

102 45 Stockholm

 

E-post: info@ohrfeldt.se 

 

 

 

 

Bankgiro: 381-6444  Plusgiro: 501498-0 

Innehar F-skatt och moms.

 

 

 

 

 

Nyheter »

 

Oktober 5 »

 

Firman biträdde i mål i

Svea hovrätt angående

interimistisk förbudstalan.

 

Augusti 5 »

 

Officer i utlandsstyrkan biträddes. Stockholms tingsrätt upphävde disciplinpåföljd,se beslutet.

 

Maj 25 »

 

Förlikning i flera fall av s.k. "framprovocerad uppsägning".

 

Maj 13 »

 

Firman biträdde arbetstagare vid

 verksamhetsövergång (LAS 6b). 

Avseende rätten att motsätta sig en sådan, t.ex. genom "konkludent handlande", se AD 1988 nr. 144.

 

April 29 »

 

Lönefordran i konkurs. Ang. rätten att återfå lön enligt den statliga lönegarantin, se bl.a.

NJA 2007 s. 792. 

 

 

Jurist i arbetsrätt

 

 

 

 

 

© Ohrfeldt.se
inf