Advokatfirman Öhrfeldt AB


Kvalificerat juridiskt biträde med fokus på kvalité och klientnytta sedan 2008.

Rättsområden

Arbetsrätt


Advokatbyrå inom arbetsrätt med erfarenhet av arbetsrättsliga processer sedan 2008. Arbetsrättsbyrån ligger bakom flera prejudikat från Arbetsdomstolen.

Vi åtar oss alla typer av ärenden.

Familjerätt


Advokatbyrå inom familjerätt med specialistering på vårdnads-, boende- och umgängestvister.

Brottmål, m.m.


Vi åtar oss uppdrag som försvarare och målsägandebiträden men även som privata försvarare.

Vi arbetar även som offentliga biträden i förvaltningsdomstol.

Övriga rättsområden


Vi är regelbundet ombud i allmänna domstolar och tvister där processrättslig kunskap krävs. Vi genomför utredningar och upprättar inlagor vid skriftväxling samt biträder vid förlikninsgförhandlingar.


Vårt team

Advokat Jerker Öhrfeldt

Advokat, partner


Tel  +46(0)738010006

Epost  jerker@ohrfeldt.se


Jerker Öhrfeldt

Advokat, partner


Juris kandidatexamen, LL.M. Stockholms universitet


Högskoleexamen psykologi, Stockholms universitet


Offentlig försvarare


Åtar sig uppdrag som skiljeman i arbetstvister

Aurora von Essen Öhrfeldt

Advokat


Tel  +46(0)733372229

Epost aurora@ohrfeldt.se

Aurora von Essen Öhrfeldt

Biträdande jurist


Juristexamen Uppsala Universitet


Aurora åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och som särskild företrädare för barn.


Hon är även ombud i vårdnadstvister och offentligt biträde inom LVU, LVM, LPT samt LRV.


Aurora har tidigare arbetat vid humanjuridisk advokatbyrå.